Historia av burmesiska katter


Uncategorized / tisdag, december 4th, 2018

Burmakattens historia är hur lång som helst men för oss i västvärlden började historien om denna kattras i mitten på det förra seklet. Det som är specifikt för denna ras är att dess genuppsättning säger att den egentligen ska vara svart, trots att den nu för tiden oftast är ljusbrun.

Den moderna historien börjar på 1930-talet

Den officiella förklaringen till att rasen spred sig till den Nya Världen, USA, är att en amerikansk sjökapten, Joseph C. Thompson, tog med sig en burmakatt från Rangoon, då Burmas huvudstad, till USA 1933. Där sattes ett intensivt avelsarbete igång, vilket närapå stupade på att det inte fanns någon hankatt av samma ras.

Så utvecklades rasen

Det konstaterades att rasen skulle dö ut utan en hankatt men efter intensivt sökande hittades en hankatt av en närbesläktad ras, en brunmaskad siames. Efter långt avelsarbete hade en renrasig burmakatt lyckats tas fram. Vid den här tiden var alla burmeser bruna, det skulle ta ytterligare några år innan den första blå burmesen föddes.

Det skedde 1955 i England. En katt i en kull hade blå päls. Alltefter att åren gick föddes det alltfler blå burmeser och 1974 föddes den första kullen blå burmakatter i Sverige. Burmesen har blivit en populär ras då den är nyfiken och glad och är sin ägare väldigt trogen.